Seoska kultura Negotinske Krajine

Prirodni uslovi ovog kraja pružali su velike mogućnosti za razvoj zemljoradnje, stočarstva, ratarstva, vinogradarstva i ribolova. Tako u ovoj vitrini možete da vidite izložene alate koji su se koristili upravo u ovim granama poljoprivrede Tradicionalni značaj vinogradarstva za Negotinsku Krajinu ilustruju eksponati izloženi u prvoj vitrini: kosiri koji služe za...

  • Prirodni uslovi ovog kraja pružali su velike mogućnosti za razvoj zemljoradnje, stočarstva, ratarstva, vinogradarstva i ribolova. Tako u ovoj vitrini možete da vidite izložene alate koji su se koristili upravo u ovim granama poljoprivrede
  • Tradicionalni značaj vinogradarstva za Negotinsku Krajinu ilustruju eksponati izloženi u prvoj vitrini: kosiri koji služe za sečenje lastara, ašov za sadnju vinove loze, bardak – čutura za držanje vina i rakije, kao i dve diplome vinara Živka Prvulovića i Milovana Ilića iz Rajca, za kvalitet vina, sa sajma u Londonu 1907. godine
  • U ovoj vitrini izloženi su i tradicionalni muzički instrumenti: frule različitih veličina, jednocevne gajde karabe, sa karakterističnim konusnim sviralom, klarinetskog tipa, kao i pastirska truba, tzv. bušen. Bušen je signalni duvački muzički instrument, pastirska truba od savijene kore drveta, karakteristična za područje istočne Srbije (Negotinska Krajina, Homolje, Crnorečje), ali susreće se i kod drugih evropskih naroda (Rumuna, Mađara, Slovaka, Rusa, Skandinavaca)

Galerija: