Glavna kapija i Kula br.8

Spoljno utvrđenje Golubačke tvrđave čine četiri kule sa bedemima i Glavna kapija Ovaj deo bio je glavna odbrana utvrđenja i najizloženiji napadima Prolaskom kroz Glavnu kapiju ulazite u spoljno utvrđenje koje je većim delom izgrađeno za vreme vladavine srpskog despota Stefana Lazarevića Uz samu kapiju nalazi se i kula br.8...

@Golubacki grad

  • Spoljno utvrđenje Golubačke tvrđave čine četiri kule sa bedemima i Glavna kapija
  • Ovaj deo bio je glavna odbrana utvrđenja i najizloženiji napadima
  • Prolaskom kroz Glavnu kapiju ulazite u spoljno utvrđenje koje je većim delom izgrađeno za vreme vladavine srpskog despota Stefana Lazarevića
  • Uz samu kapiju nalazi se i kula br.8 koja je imala osnovnu ulogu odbrane kapije i prilaza sa zapadne strane