Gornji grad

Gornji grad sa glavnom odbrambenom kulom predstavlja najstariji i i najteže dostupni deo utvrđenja Najstariji deo utvrđenja činio je Gornji grad koji se sastojao od četiri velike kule od kojih je glavna odbrambena kula, takozvana Šešir kula

@Golubacki grad

  • Gornji grad sa glavnom odbrambenom kulom predstavlja najstariji i i najteže dostupni deo utvrđenja
  • Najstariji deo utvrđenja činio je Gornji grad koji se sastojao od četiri velike kule od kojih je glavna odbrambena kula, takozvana Šešir kula