Gradska kuća – Dečji muzejon

Dečji muzejon je dečji muzejski klub u kome deca mogu da učestvuju u radionicama i ostalim sadržajima koje muzej priprema za decu Muzejon je opremljen savremenim edukativnim materijalom za rad sa decom. Radi na podizanju svesti dece o značaju i očuvanju kulturnog identiteta i kulturno-istorijske baštine grada Leskovca i okoline,...

  • Dečji muzejon je dečji muzejski klub u kome deca mogu da učestvuju u radionicama i ostalim sadržajima koje muzej priprema za decu
  • Muzejon je opremljen savremenim edukativnim materijalom za rad sa decom.
  • Radi na podizanju svesti dece o značaju i očuvanju kulturnog identiteta i kulturno-istorijske baštine grada Leskovca i okoline, i povećanju nivoa znanja o istoriji našeg kraja.

Galerija: