Gradski muzej – Palata Demeter

Bivši vlasnici i stanari ove palate ostavili su značajan trag u zdravstvu, novinarstvu, preduzetništvu i umetnosti Subotice. Palatu je 1906. godine sagradio doktor Mikša Demeter (Miksa Dömötör), lekar i svestrani intelektualac. Arhitekte zdanja bili su braća Vago (Vágó) iz Budimpešte. Između dva svetska rata ovde se nalazila i redakcija dnevnih...

  • Bivši vlasnici i stanari ove palate ostavili su značajan trag u zdravstvu, novinarstvu, preduzetništvu i umetnosti Subotice.
  • Palatu je 1906. godine sagradio doktor Mikša Demeter (Miksa Dömötör), lekar i svestrani intelektualac.
  • Arhitekte zdanja bili su braća Vago (Vágó) iz Budimpešte.
  • Između dva svetska rata ovde se nalazila i redakcija dnevnih novina koje je uređivao Ferenc Fenjveš (Ferenc Fenyves). Fenjveš je čvrsto zauzimao demokratski politički kurs i zagovarao ideje socijalne pravde i tolerancije.
  • Pored Ferenca, drugi „zanimljiv“ stanar ovog zdanja bila je supruga njegovog brata, Klara Gereb (Klára Geréb). Završila je studije umetnosti u Budimpešti i bila prva grafičarka u Subotici.
  • Njen sin je kasnije napisao dirljivu knjigu o patnjama njihove porodice u Holokaustu, koja opisuje i njihov život u ovoj kući.
  • Danas se u ovoj zgradi nalazi Gradski muzej.

Galerija: