Gradski život u Somboru

Odmah nakon elibertacije grada 1749. godine somborci počinju da vode računa o otvaranju škola. Najstarija srpska osnovna škola ustanovljena je 1752. godine, uporedo sa formiranjem Srpske pravoslavne crkvene opštine Avram Mrazović, nadzornik srpskih škola u austrijskom carstvu, osnovao je 1778. godine u Somboru tečaj za srpske učitelje tzv. Normu. Norma...

© G.Muzej Sombor

  • Odmah nakon elibertacije grada 1749. godine somborci počinju da vode računa o otvaranju škola. Najstarija srpska osnovna škola ustanovljena je 1752. godine, uporedo sa formiranjem Srpske pravoslavne crkvene opštine
  • Avram Mrazović, nadzornik srpskih škola u austrijskom carstvu, osnovao je 1778. godine u Somboru tečaj za srpske učitelje tzv. Normu.
  • Norma je obučavala srpski učiteljski kadar do 1811. godine i od 1816. godine
  • U domenu sporta i kulture Sombor je u punom zamahu od 1870-ih do 1941. godine
  • Sombor je poznat kao grad kulture, jer u njemu deluju neke od najstarijih ustanova kulture na teritoriji Vojvodine