Hadži Prodanova buna

Misao o novom ustanku protiv Turaka ni jednog trenutka nije zamirala. Nju su još više oživljavala turska nasilja i često proturanje vesti o mogućnosti rata Austrije sa Turskom U ovakvoj situaciji sukob sa pratnjom muselima Latif-age u selu Trnavi kod Čačka pretvorio se krajem septembra 1814. godine u Hadži-Prodanovu bunu....

© N.Muzej Čačak

  • Misao o novom ustanku protiv Turaka ni jednog trenutka nije zamirala. Nju su još više oživljavala turska nasilja i često proturanje vesti o mogućnosti rata Austrije sa Turskom
  • U ovakvoj situaciji sukob sa pratnjom muselima Latif-age u selu Trnavi kod Čačka pretvorio se krajem septembra 1814. godine u Hadži-Prodanovu bunu.
  • Bez temeljnih priprema, podignuta neočekivano i u doba godine, koje nije pružalo garanciju da će ići na ruku višemesečnim borbama, koje su ustanici morali očekivati, ova buna nije imala velikih izgleda na uspeh
  • Turci su je bez većih napora ugušili svirepo se sveteći narodu Požeške i Kragujevačke nahije, koji je najmasovnije učestvovao u ovoj buni