Hisar

Arheološki lokalitet Hisar nalazi se na istoimenom brdu na levoj obali reke Veternice Zahvaljujući povoljnom položaju i blagim padinama usred plodne kotline, Hisar je bio naseljen od vremena neolita naovamo, o čemu svedoče pronađeni tragovi materijalne kulture Bogatstvo arheoloških slojeva Hisara i njihov dug vremenski raspon čine ovaj lokalitet vremenskom...

  • Arheološki lokalitet Hisar nalazi se na istoimenom brdu na levoj obali reke Veternice
  • Zahvaljujući povoljnom položaju i blagim padinama usred plodne kotline, Hisar je bio naseljen od vremena neolita naovamo, o čemu svedoče pronađeni tragovi materijalne kulture
  • Bogatstvo arheoloških slojeva Hisara i njihov dug vremenski raspon čine ovaj lokalitet vremenskom kapsulom brojnih kultura, koje su se smenjivale u Leskovačkoj kotlini

Galerija: