Hotel Bristol

Hotel Bristol u Karađorđevoj ulici podignut je kao zgrada Osiguravajućeg i kreditnog društva Beogradske zadruge između 1910. i 1912. godine po projektu Nikole Nestorovića, jednog od tada vodećih srpskih arhitekata. Zgrada predstavlja jedan od prvih velikih modernih beogradskih hotela . Stilska obrada zgrade, izvedena sa secesijskim elementima i motivima, predstavlja...

(cc) Pudelek (Marcin Szala)/CC BY-SA 3.0

  • Hotel Bristol u Karađorđevoj ulici podignut je kao zgrada Osiguravajućeg i kreditnog društva Beogradske zadruge između 1910. i 1912. godine po projektu Nikole Nestorovića, jednog od tada vodećih srpskih arhitekata.
  • Zgrada predstavlja jedan od prvih velikih modernih beogradskih hotela . Stilska obrada zgrade, izvedena sa secesijskim elementima i motivima, predstavlja zrelu fazu beogradske secesije.
  • Tada najveći i najmoderniji hotel u Kraljevini Srbiji ubrzo po otvaranju postao je centar političkog i društvenog okupljanja, mondenskog života i mesto na glasu. Za više od veka koliko je postojao i radio, Hotel Bristol bio je domaćin mnogih poznatih ličnosti i istorijiskih dešavanja.