Hotel Srpska kruna

Hotel Srpska kruna izgrađen je 1869. godine kao jedan od najmodernijih hotela u Beogradu toga vremena. Predstavljao je hotel prvog reda u vreme kada se Srbija polako oslobađala turske vlasti i uticaja i okretala ka Evropi. Stoga je posebna vrednost ove zgrade autentičnost samog objekta, koji je sačuvan kao jedini...

(cc)Miomir Magdevski/CC BY-SA 4.0

  • Hotel Srpska kruna izgrađen je 1869. godine kao jedan od najmodernijih hotela u Beogradu toga vremena. Predstavljao je hotel prvog reda u vreme kada se Srbija polako oslobađala turske vlasti i uticaja i okretala ka Evropi. Stoga je posebna vrednost ove zgrade autentičnost samog objekta, koji je sačuvan kao jedini reprezent prvih modernih hotela tzv. „evropskog tipa“ u Beogradu.
  • Zdanje u Knez Mihailovoj ulici br. 56 izvedeno je u duhu akademizma, sa elementima romantizma, ali su u njegovoj gradnji sačuvane tradicija i izgled turskih hanova.
  • Danas se u zgradi nalazi Biblioteka grada Beograda.