Igrali se konji vrani

„Igrali se konji vrani“ su dve impozantne skulpturalne grupe u bronzi postavljene 1939. godine ispred skupštinskog zdanja ondašnje Kraljevine Jugoslavije, a danas Republike Srbije. Ovo umetničko delo rad je čuvenog vajara Tome Rosandića, a tehnički ga je realizovao vajar Sava Sandić. Autor je kompoziciji bronzanih konja i njihovih krotitelja dao...

(cc)ZoranCvetkovic/CC BY-SA 3.0

  • „Igrali se konji vrani“ su dve impozantne skulpturalne grupe u bronzi postavljene 1939. godine ispred skupštinskog zdanja ondašnje Kraljevine Jugoslavije, a danas Republike Srbije. Ovo umetničko delo rad je čuvenog vajara Tome Rosandića, a tehnički ga je realizovao vajar Sava Sandić.
  • Autor je kompoziciji bronzanih konja i njihovih krotitelja dao naziv „Igrali se konji vrani, i sa njima div junaci“. Deo naziva uzet je iz narodne pesme „Igrali se konji vrani“, a drugi deo je dodao sam Rosandić.