Ikone na staklu

U muzejskoj etnografskoj zbirci čuva se izuzetno vredna zbirka od 54 ikone na staklu koje su radili samouki slikari Ikone svojim živopisnim koloritom i narodnom ornamentikom plene pažnju i svedoče o različitim uticajima poznovizantijskog i baroknog slikarstva na ovim prostorima Motivi na ikonama i način izrade uveliko ukazuju na delo...

© G.Muzej Sombor

  • U muzejskoj etnografskoj zbirci čuva se izuzetno vredna zbirka od 54 ikone na staklu koje su radili samouki slikari
  • Ikone svojim živopisnim koloritom i narodnom ornamentikom plene pažnju i svedoče o različitim uticajima poznovizantijskog i baroknog slikarstva na ovim prostorima
  • Motivi na ikonama i način izrade uveliko ukazuju na delo putujućih, samoukih slikara, zografa, poreklom s juga Balkana (Makedonije, Grčke) koji su iz Otomanske imperije prelazili u Austriju i slikali za potrebe pravoslavnog življa