Jan Bačur

Rođen je 1937. godine u Padini. Završio je četiri razreda osnovne škole u Padini, malu maturu u Kovačici, a srednju upravnu školu u Beogradu. Radio je kao službenik. Sada je u penziji. Živi i stvara u Padini. Član je Galerije naivne umetnosti je od 1985. godine. Slikarske tehnike: ulje na...

© Goran Gajić

  • Rođen je 1937. godine u Padini.
  • Završio je četiri razreda osnovne škole u Padini, malu maturu u Kovačici, a srednju upravnu školu u Beogradu. Radio je kao službenik. Sada je u penziji. Živi i stvara u Padini.
  • Član je Galerije naivne umetnosti je od 1985. godine.
  • Slikarske tehnike: ulje na platnu, crtež
  • Teme i motivi: žanr motiv, portret, veduta, pejzaž.
  • Osnovne karakteristike stvaralaštva: slika nekadašnji izgled Padine, i zato ga nazivaju istinskim hroničarem života u Padini.
  • Jedan je od retkih slikara, koji u svom stvaralačkom opusu gaji portret.
  • U fondu GNU ima 30 slika.