Jevrejska škola

Istorijat Jevrejske osnovne škole započinje davne 1796. godine sa promenom nekoliko zgrada i lokacija Poslednja školska zgrada podignuta je 1907. godine, koja zajedno sa zgradom Jevrejske opštine i Sinagogom u sredini, čini jedinstvenu arhitektonsku celinu Jevrejsku osnovnu školu odlikovao je uvek izuzetan nastavni kadar i bila je visoko cenjena među...

DCIM100GOPROGOPR2275.JPG

  • Istorijat Jevrejske osnovne škole započinje davne 1796. godine sa promenom nekoliko zgrada i lokacija
  • Poslednja školska zgrada podignuta je 1907. godine, koja zajedno sa zgradom Jevrejske opštine i Sinagogom u sredini, čini jedinstvenu arhitektonsku celinu
  • Jevrejsku osnovnu školu odlikovao je uvek izuzetan nastavni kadar i bila je visoko cenjena među svim konfesijama
  • Za vreme I Svetskog rata služila je kao bolnica
  • 1920. godine ukinute su nacionalne i privatne škole, pa je tako ova škola postala državna
  • Veliki broj njenih đaka stradao je u Raciji 1942. godine i tokom Holokausta
  • Rad Jevrejske škole nikada nije obnovljen