Jevrejsko groblje

Nakon nekoliko menjanja lokacija, Jevrejsko groblje na ovom mestu postoji od 1800. godine Deo spomenika sa ranijih grobalja prenet je na novu parcelu Reprezentativna kapela završena je 1905. godine Monumentalni ulazni portal oivičen je stubovima iznad kojih se nalazi kružni prozor izveden u formi vitraža sa simbolom Davidove zvezde Enterijer...

  • Nakon nekoliko menjanja lokacija, Jevrejsko groblje na ovom mestu postoji od 1800. godine
  • Deo spomenika sa ranijih grobalja prenet je na novu parcelu
  • Reprezentativna kapela završena je 1905. godine
  • Monumentalni ulazni portal oivičen je stubovima iznad kojih se nalazi kružni prozor izveden u formi vitraža sa simbolom Davidove zvezde
  • Enterijer kapele je skladan, ukrašen lukovima na tavanici koje se nadovezuju na kupolu nad centralnim delom
  • Groblje ima 3273 groba u 31 redu. Najstariji spomenik je iz 1811. godine
  • Pored kapele nalazi se Spomenik žrtvama fašizma i novosadskim Jevrejima poginulim u II Svetskom ratu

Galerija: