Jovan Sterija Popović

Književnik Jovan Sterija Popović bio je i jedan od vodećih intelektualaca svoga vremena. Smatra se osnivačem srpske drame, a prvi je i jedan od najboljih srpskih komediografa Rođen je u Vršcu 1806 godine od oca Sterije, Grka-trgovca i majke Julijane On je inicijator osnivanja Društva srpske slovesnosti, iz koga se...

@gmv

  • Književnik Jovan Sterija Popović bio je i jedan od vodećih intelektualaca svoga vremena. Smatra se osnivačem srpske drame, a prvi je i jedan od najboljih srpskih komediografa
  • Rođen je u Vršcu 1806 godine od oca Sterije, Grka-trgovca i majke Julijane
  • On je inicijator osnivanja Društva srpske slovesnosti, iz koga se docnije razvila Srpska akademija nauka

Galerija: