Kafana Beli medved

Kafana „Beli medved“ u ulici Vasilija Vasilijevića br.10 jedini je sačuvani primer tzv. balkanske arhitekture iz osmanlijskog perioda i najstariji objekat u Zemunu. Pretpostavlja se da jezdanje staro skoro 4 veka, mada je tačna godina gradnje nepoznata. Prvi put se u pismenim dokumentima pominje u beleškama francuskog putnika Kiklea, koji...

(cc) Nicolo/CC BY-SA 3.0

  • Kafana „Beli medved“ u ulici Vasilija Vasilijevića br.10 jedini je sačuvani primer tzv. balkanske arhitekture iz osmanlijskog perioda i najstariji objekat u Zemunu.
  • Pretpostavlja se da jezdanje staro skoro 4 veka, mada je tačna godina gradnje nepoznata.
  • Prvi put se u pismenim dokumentima pominje u beleškama francuskog putnika Kiklea, koji je prošao kroz Zemun 1658. godine. U vojnom planu Zemuna Nemca Henrika Otendorfa ova kafana ucrtana je i 1663. godine.