Kapela Svete Petke

Crkva Svete Petke nalazi se u Donjem gradu Beogradske tvrđave, u neposednoj blizini crkve Ružica. Kapela svete Petke podignuta je nad izvorom koji se još od srednjeg veka povezuje sa poštovanjem svete Petke. Sadašnja kapela je sagrađena 1937. godine po projektu arhitekte Momira Korunovića. Njene unutrašnje zidove i svodove pokrivaju...

(cc) Ванилица/CC BY-SA 4.0

  • Crkva Svete Petke nalazi se u Donjem gradu Beogradske tvrđave, u neposednoj blizini crkve Ružica.
  • Kapela svete Petke podignuta je nad izvorom koji se još od srednjeg veka povezuje sa poštovanjem svete Petke.
  • Sadašnja kapela je sagrađena 1937. godine po projektu arhitekte Momira Korunovića. Njene unutrašnje zidove i svodove pokrivaju mozaici koje je 1980-1983. godine izradio slikar Đuro Radulović.