8. Karavan saraj

U blizini tvrđave nalazi se karavan saraj iz 15. veka. Postojanje karavan saraja kraj koga se nekada nalazio i hamam pokazuje nam da tvrđava nije bila važna samo u ratnom periodu, već je u mirnim vremenima štitila trgovce, koji su imali gde da prenoće i da se odmore na svom...

  • U blizini tvrđave nalazi se karavan saraj iz 15. veka. Postojanje karavan saraja kraj koga se nekada nalazio i hamam pokazuje nam da tvrđava nije bila važna samo u ratnom periodu, već je u mirnim vremenima štitila trgovce, koji su imali gde da prenoće i da se odmore na svom putu. Možemo reći da je ovo prvi turistički objekat u našem kraju

Galerija: