Katarina Karlečikova

Rođena je 1937. godine u Kovačici. Završila je šest razreda osnovne škole u Kovačici, a posle još dva u Beogradu. Srednju ekonomsku školu završila je u Beogradu. Radila kao službenik. Sada je u penziji. Živi i stvara u Kovačici. Član je Galerije naivne umetnosti od 1981. godine. Slikarske tehnike: ulje...

© Goran Gajić

  • Rođena je 1937. godine u Kovačici.
  • Završila je šest razreda osnovne škole u Kovačici, a posle još dva u Beogradu. Srednju ekonomsku školu završila je u Beogradu. Radila kao službenik. Sada je u penziji. Živi i stvara u Kovačici.
  • Član je Galerije naivne umetnosti od 1981. godine.
  • Slikarske tehnike: ulje na platnu, crtež, akvarel, primenjena umetnost
  • Teme i motivi: žanr motiv, veduta, pejzaž, enterijer, figura.
  • Osnovne karakteristike stvaralaštva: jedinstvenu crtu njenog stvaralaštva čine prikaze senki, u svom opusu prolazila je kroz nekoliko faza, slikajući aktere u prirodnoj sredini ili, pak, samo na crvenoj pozadini.
  • U fondu GNU ima 32 slike.