10. Keltsko svetiliste

Dunav u svom toku kod Rama pravi veliku okuku, zaobilazeći visoke litice i skreće oštro na sever. Na kameno-peščanoj visoravni Kelti u 4.veku p.n.e. grade opidum čiji je centar predstavljao hram – svetilište sa žrtvenikom Sa ovog mesta, koje su arheolozi otkrili 2014.godine, može se tokom dana pratiti sunce od...

  • Dunav u svom toku kod Rama pravi veliku okuku, zaobilazeći visoke litice i skreće oštro na sever. Na kameno-peščanoj visoravni Kelti u 4.veku p.n.e. grade opidum čiji je centar predstavljao hram – svetilište sa žrtvenikom
  • Sa ovog mesta, koje su arheolozi otkrili 2014.godine, može se tokom dana pratiti sunce od njegovog izlaska do zalaska, a tokom noći i kretanje celog zvezdanog svoda kao i meseca, koji je za Kelte pretstavljao duhovnost i određivao vreme rituala, između ostalih i žrtvene dane u noćima punog meseca

Galerija: