Koloristička faza

Koloristička faza predstavlja umetnikov stvaralački pеriоd kоji nastajе pоslе 1952 i traje narednih sedam godina Konačno pedesetih godina Konjović se vraća svom strasnom i dinamičnom slikarstvu Sliku Nature Morte 53 naslikao je 1953. godine, nazvao je međašom i njome je omeđio svoje stvaralaštvo ove i posle pomenute godine

© Galerija Konjovic

  • Koloristička faza predstavlja umetnikov stvaralački pеriоd kоji nastajе pоslе 1952 i traje narednih sedam godina
  • Konačno pedesetih godina Konjović se vraća svom strasnom i dinamičnom slikarstvu
  • Sliku Nature Morte 53 naslikao je 1953. godine, nazvao je međašom i njome je omeđio svoje stvaralaštvo ove i posle pomenute godine