Kompleks Zindan kapije

Kapija sa polukružnim kulama jedan je od prepoznatljivih simbola Beogradske tvrđave Kompleks je podignut sredinom XV veka, kao predutvrđenje, s ciljem zaštite glavnog ulaza na Gornji grad U vreme velikih austrijskih radova na obnovi Beogradske tvrđave u prvoj polovini XVIII veka, kompleks Zindan kapije je temeljno rekonstruisan Tokom XVIII veka,...

© Svetlana Dingarac

  • Kapija sa polukružnim kulama jedan je od prepoznatljivih simbola Beogradske tvrđave
  • Kompleks je podignut sredinom XV veka, kao predutvrđenje, s ciljem zaštite glavnog ulaza na Gornji grad
  • U vreme velikih austrijskih radova na obnovi Beogradske tvrđave u prvoj polovini XVIII veka, kompleks Zindan kapije je temeljno rekonstruisan
  • Tokom XVIII veka, kule su služile kao tamnice (turska reč „zindan“ znači tamnica)