Kragujevačka tragedija

Streljanje u Kragujevcu 21. oktobra 1941. godine predstavlja jedan od najvećih zločina nemačke vojske u II svetskom ratu. Povod za streljanje bili su nemački gubici 16. oktobra u borbi sa četnicima i partizanima na putu Kragujevac- Gornji Milanovac – 10 mrtvih i 26 ranjenih. Streljanje je otpočelo u nedelju, 19....

© Spomen Park Kragujevacki Oktobar

  • Streljanje u Kragujevcu 21. oktobra 1941. godine predstavlja jedan od najvećih zločina nemačke vojske u II svetskom ratu.
  • Povod za streljanje bili su nemački gubici 16. oktobra u borbi sa četnicima i partizanima na putu Kragujevac- Gornji Milanovac – 10 mrtvih i 26 ranjenih.
  • Streljanje je otpočelo u nedelju, 19. oktobra, u okolnim selima: Maršiću, Mečkovcu (Ilićevu) i Grošnici. Toga dana streljano je 415 ljudi, a 21 čovek uspeo je da preživi streljanje.
  • Iste večeri Kragujevac je blokiran, a u ponedeljak, 20. oktobra, izvršeno je hapšenje više hiljada građana, među kojima je bilo i više stotina đaka kragujevačkih škola.
  • Oko 18 sati izvedeno je na streljanje 123 uhapšenih Srba i Jevreja. Iz ove grupe preživelo je 10 ljudi.
  • Ujutro, u 7 sati, 21. oktobra, Nemci su počeli da izvode prethodno uhapšene ljude i da ih odvode u grupama na streljanje. Do 14 sati posle podne sve je bilo gotovo, u dolinama Erdoglijskog i Sušičkog potoka ležalo je ubijeno više hiljada ljudi.
  • Danas raspolažemo podacima da je 21. oktobra streljano 2264 i da je 31 osoba preživela streljanje.
  • Među streljanima bilo je oko 300 mladića i đaka srednjih škola, kao i 40 dece od 12 do 15 godina starosti, mahom Roma.