Krsmanovićeva kuća

Krsmanovićeva kuća na Terzijama podignuta je 1885. godine, po projektu arhitekte Jovana Ilkića. Sagrađena je u stilu akademizma, kao stambena kuća za trgovca Marka O. Markovića. Braća Krsmanović kupili su kuću 1898. godine i posle deobe, kuća je pripala Aleksi Krsmanoviću. Posle Aleksine smrti 1914. godine kuća je zajedno sa...

(cc)Goldfinger/CC BY-SA 3.0 RS

  • Krsmanovićeva kuća na Terzijama podignuta je 1885. godine, po projektu arhitekte Jovana Ilkića. Sagrađena je u stilu akademizma, kao stambena kuća za trgovca Marka O. Markovića.
  • Braća Krsmanović kupili su kuću 1898. godine i posle deobe, kuća je pripala Aleksi Krsmanoviću. Posle Aleksine smrti 1914. godine kuća je zajedno sa celokupnim imanjem na Terazijama postala svojina „Zadužbine A. Krsmanovića“.
  • Posle Prvog svetskog rata, pošto je kraljevski dvor bio znatno oštećen i pošto je Krsmanovićeva kuća imala dovoljno reprezentativan karakter, od 1918. do 1922. godine služila je kao dvor kraljevine Srbije u kojoj je boravio regent Aleksandar Karađorđević.
  • U ovoj kući je 1. decembra 1918. godine potpisan dokument o stvaranju Kraljevine Srba, Hrvata i Slovenaca.