Kuća porodice Karamata

Kuća porodice Karamata sagrađena je 1763. godine za zemunskog trgovca Kuzmana Jovanovića. Kuću je 1779. otkupio Dimitrije Karamata, doseljenik iz tada turske Jegejske Makedonije (danas Pirgi u Grčkoj). Od tada pa sve do danas, zgrada se nalazi u vlasništvu porodice Karamata. Jovan Karamata, Dimitrijev sin, nadzidao je 1827. godine sprat...

(cc) Андријана/CC BY-SA 4.0

  • Kuća porodice Karamata sagrađena je 1763. godine za zemunskog trgovca Kuzmana Jovanovića. Kuću je 1779. otkupio Dimitrije Karamata, doseljenik iz tada turske Jegejske Makedonije (danas Pirgi u Grčkoj). Od tada pa sve do danas, zgrada se nalazi u vlasništvu porodice Karamata.
  • Jovan Karamata, Dimitrijev sin, nadzidao je 1827. godine sprat na srednjem delu kuće i izvršio adaptaciju zgrade u celosti. Iz toga vremena je jedinstvena fasada s kapijom iznad koje stoji godina 1827. Na planovima Zemuna s kraja 18. veka zgrada ima današnji gabarit. Graditelji kuće su nepoznati, ali se svakako ona ubraja u jednu od prvih baroknih građevina u Zemunu.
  • U kući porodice Karamata, za vreme austro-turskog rata, 1788. godine odseo je car Josif II sa svojim štabom. U prošlosti su u njoj boravile i druge poznate ličnosti, poput Vuka Karadžića.