Kula br.5

Kula 5 imala je osnovnu ulogu da brani Palatu i donje unutrašnje utvrđenje Nalazi se u priobalnom delu unutrašnjeg utvrđenja uz Palatu Izgrađena je tokom vladavine despota Stefana Lazarevića

@Golubacki grad

  • Kula 5 imala je osnovnu ulogu da brani Palatu i donje unutrašnje utvrđenje
  • Nalazi se u priobalnom delu unutrašnjeg utvrđenja uz Palatu
  • Izgrađena je tokom vladavine despota Stefana Lazarevića