Kulture Bronzanog i Gvozdenog doba

Za kulture bronzanog doba karakteristična je bogato ukrašena keramika i plastično izražena u raznovrsnim oblicima i ornamentici Metalni predmeti izrađuju se od bronze kao što su: bodeži, mačevi, vrhovi koplja, sekire, fibule, narukvice i igle Nedavno otkriće kalupa za proizvodnju nakita i oruđa nepobitno svedoči o nekom vidu obrade metala...

© G.Muzej Sombor

  • Za kulture bronzanog doba karakteristična je bogato ukrašena keramika i plastično izražena u raznovrsnim oblicima i ornamentici
  • Metalni predmeti izrađuju se od bronze kao što su: bodeži, mačevi, vrhovi koplja, sekire, fibule, narukvice i igle
  • Nedavno otkriće kalupa za proizvodnju nakita i oruđa nepobitno svedoči o nekom vidu obrade metala i proizvodnji metalnih predmeta u okolini Sombora tokom bronzanog doba
  • Prisustvo nosilaca kulture grobnih humki (Hügelgräber) kao najznačajnije i specifične kulturne pojave tokom bronzanog doba na teritoriji Sombora
  • Na uskom pojasu Podunavlja od Baranje do zapadnog Srema, zahvatajući i deo zapadne Bačke, razvija se valsko-daljska grupa, kao nastavak srednjoevropske Urnenfelder kulture koja je egzistirala od 10. do kraja 4. ili početka 3.veka pre nove ere
  • Njena materijalna kultura poznata je za sada jedino po nalazima iz nekropola, a najpoznatija nekropola ovog doba otkrivena je kod Doroslova u blizini Sombora