Lokalitet Staro Selo

Izuzetan primer romaničke sakralne arhitekture 11. i 12. veka je sačuvana kamena plastika otkrivena erozijom dunavskog ostrva kod Bačkog Monoštora, lokalitet Staro selo Srednjovekovni grad, odnosno naselje sa utvrđenjem pod nazivom Bartan, otkriven je još krajem 19. veka.Bartan kao tvrđava prvi put se spominje kao Castrum 1475. Utvrđenje je jedinstveno,...

© G.Muzej Sombor

  • Izuzetan primer romaničke sakralne arhitekture 11. i 12. veka je sačuvana kamena plastika otkrivena erozijom dunavskog ostrva kod Bačkog Monoštora, lokalitet Staro selo
  • Srednjovekovni grad, odnosno naselje sa utvrđenjem pod nazivom Bartan, otkriven je još krajem 19. veka.Bartan kao tvrđava prvi put se spominje kao Castrum 1475. Utvrđenje je jedinstveno, osmišljeno za odbranu u ravnim, poplavnim područjima
  • Urbani karakter Sombora potvrđen je podizanjem utvrđenja i osnivanjem dominikanskog manastira u okviru vlastelinskog imanja porodice Cobor — Sent Mihalj