Magistrat

Magistrat je u Zemunu osnovan 1751. godine, a 1755. dobio je prvu gradsku kuću. To je bila prizemna barokna građevina, koja je služila kao magistratska zgrada do 1832. godine, a od tada su u njoj stanovali magistratski činovnici. Ova zgrada izgorela je u požaru 1867. godine. Od 1823. do 1832....

(cc)Milica Buha/CC BY-SA 4.0

  • Magistrat je u Zemunu osnovan 1751. godine, a 1755. dobio je prvu gradsku kuću. To je bila prizemna barokna građevina, koja je služila kao magistratska zgrada do 1832. godine, a od tada su u njoj stanovali magistratski činovnici. Ova zgrada izgorela je u požaru 1867. godine.
  • Od 1823. do 1832. godine do stare zgrade sagrađena je nova, klasicistička, magistratska zgrada, po planovima zemunskog graditelja Jozefa Felbera . Zemunski Magistrat bio je smešten u novoj zgradi do 1871. godine, kada je ona predata na korišćenje Sudu, koji je tu boravio dugi niz godina.
  • Zgrada Magistrata predstavlja najčistiji primerak klasicizma u arhitekturi Starog jezgra Zemuna i materijalno svedočanstvo razvoja zemunske opštinske uprave.