Malo stepenište

Malo stepenište je jedan od prvih objekata parkovske arhitekture u Beogradu Stepenište je rađeno u prvim godinama XX veka, po projektu Jelisavete Načić,prve žene arhitekte u Srbiji U sastavu samih stepenica nalazi se i dekorativna česma „Lavić“, nastala u istom periodu Male stepenice su 1979. godine proglašene spomenikom kulture od...

(cc) Gmihail / CC BY-SA 3.0 RS

  • Malo stepenište je jedan od prvih objekata parkovske arhitekture u Beogradu
  • Stepenište je rađeno u prvim godinama XX veka, po projektu Jelisavete Načić,prve žene arhitekte u Srbiji
  • U sastavu samih stepenica nalazi se i dekorativna česma „Lavić“, nastala u istom periodu
  • Male stepenice su 1979. godine proglašene spomenikom kulture od posebnog značaja