Memorijalni muzej Jovana Cvijića

Memorijalni muzej Jovana Cvijića se nalazi u porodičnoj kući velikog srpskog naučnika i geografa, na Kopitarevoj gradini u ulici Jelene Ćetković br. 5. Kuća je sazidana 1905. godine. Jedinstvena je po svojoj unutrašnjoj dekoraciji koju je izradio Dragutin Inkiostri Medenjak, koji se smatra jednim od začetnika nacionalne dekorativne umetnosti. Danas...

(cc)Orjen/CC BY-SA 3.0

  • Memorijalni muzej Jovana Cvijića se nalazi u porodičnoj kući velikog srpskog naučnika i geografa, na Kopitarevoj gradini u ulici Jelene Ćetković br. 5.
  • Kuća je sazidana 1905. godine. Jedinstvena je po svojoj unutrašnjoj dekoraciji koju je izradio Dragutin Inkiostri Medenjak, koji se smatra jednim od začetnika nacionalne dekorativne umetnosti.
  • Danas se u kući nalazi legat Jovana Cvijića koji sadrži 1476 predmeta, između ostalih i rukopise, prepiske, beležnice, foografije, geografske karte, umetničke slike, lične predmete i ostalo.