Menratova palata

Zgrada je izgrađena 1908. godine po projektu čuvenog arhitekte Lipota Baumhorna, mađarskog Jevrejina Nazvana po naručiocu i vlasniku palate Jožefu Menratu Naručena kao stambeno-poslovna zgrada, sa lokalima u prizemlju i stanovima na dva sprata, predstavlja blistavi primer secesijske arhitekture Fasada građevine je bogato dekorisana nizom plitkih malterskih ukrasa, koji dopunjuju...

  • Zgrada je izgrađena 1908. godine po projektu čuvenog arhitekte Lipota Baumhorna, mađarskog Jevrejina
  • Nazvana po naručiocu i vlasniku palate Jožefu Menratu
  • Naručena kao stambeno-poslovna zgrada, sa lokalima u prizemlju i stanovima na dva sprata, predstavlja blistavi primer secesijske arhitekture
  • Fasada građevine je bogato dekorisana nizom plitkih malterskih ukrasa, koji dopunjuju balkone sa ogradama od kovanog gvožđa, erkere i velike floralne elemente

Galerija: