Mezolit

Najvažniji do sada otkriveni mezolitski lokaliteti koncentrisani su uz desnu obalu Đerdapske klisure, kao grupa naselja polusedentarnih i sedentarnih lovaca- sakupljača i ribolovaca kulture Lepenskog Vira, tokom 8. i 7. milenijuma p.n.e. Kao reprezentativni lokalitet kulture Lepenskog Vira na podučju Ključa spadaju lokaliteti Velesnica i Kula Mihajlovac. U ovoj vitrini...

  • Najvažniji do sada otkriveni mezolitski lokaliteti koncentrisani su uz desnu obalu Đerdapske klisure, kao grupa naselja polusedentarnih i sedentarnih lovaca- sakupljača i ribolovaca kulture Lepenskog Vira, tokom 8. i 7. milenijuma p.n.e.
  • Kao reprezentativni lokalitet kulture Lepenskog Vira na podučju Ključa spadaju lokaliteti Velesnica i Kula Mihajlovac. U ovoj vitrini su izložene koštane alatke sa lokaliteta Kula Mihajlovac, iz perioda mezolita. Izloženi su tipovi koštanog i kamenog oruđa i oružja: sekire, udice, klopke, mreže…

Galerija: