Mezolit

Kada su povodom izgradnje hidrocentrale na Dunavu sredinom 1960–ih godina započela arheološka istraživanja u Đerdapu, niko nije mogao pretpostaviti da će tu biti otkrivena jedna do tada nepoznata, složena kultura čiji su materijalni ostaci hronološki opredeljeni u mezolit Postalo je jasno da je reč o novoj mezolitskoj kulturi, koja je...

© Lepenski vir

  • Kada su povodom izgradnje hidrocentrale na Dunavu sredinom 1960–ih godina započela arheološka istraživanja u Đerdapu, niko nije mogao pretpostaviti da će tu biti otkrivena jedna do tada nepoznata, složena kultura čiji su materijalni ostaci hronološki opredeljeni u mezolit
  • Postalo je jasno da je reč o novoj mezolitskoj kulturi, koja je odmah zauzela značajno mesto na arheološkoj karti Evrope
  • Prema lokalitetu gde je prvi put konstatovana, nazvana je kulturom Lepenskog vira.