Mihal Povolni

Rođen je 1935. godine u Padini. Završio je pet razreda osnovne škole u Padini, gde živi i stvara. Bavi se poljoprivredom. Član Galerije naivne umetnosti od 1971. godine. Slikarske tehnike: ulje na platnu, crtež. Teme i motivi: žanr motiv, portret, pejzaž, animalistički motivi, mrtva priroda. Osnovne karakteristike stvaralaštva: valerskim odnosima,...

© Goran Gajić

  • Rođen je 1935. godine u Padini.
  • Završio je pet razreda osnovne škole u Padini, gde živi i stvara. Bavi se poljoprivredom.
  • Član Galerije naivne umetnosti od 1971. godine.
  • Slikarske tehnike: ulje na platnu, crtež.
  • Teme i motivi: žanr motiv, portret, pejzaž, animalistički motivi, mrtva priroda.
  • Osnovne karakteristike stvaralaštva: valerskim odnosima, rafinisanim i lirskim koloritom, slikar nam maestralno dočarava krajolik ravnice, sa neizbežnim vetrenjačama i bundevama kao lajt motivom.
  • U fondu GNU ima 16 slika.