Milenina dvorska vizura

Milenina dvorska vizura nastala je u periodu njenih prvh likovnih saznanja tokom školovanja na Umetničkoj školi u Beogradu (1922-1926), kada je sa svojom majkom Danicom živela na dvoru svog rođaka kralja Aleksandra Karađorđevića. Na Mileninim karikaturama uglavnom preovlađuju lčnosti sa dvora koje je predstavila na duhovit način u prezentaciji karikaturnih...

 © Galerija Milene Pavlović Barilli

  • Milenina dvorska vizura nastala je u periodu njenih prvh likovnih saznanja tokom školovanja na Umetničkoj školi u Beogradu (1922-1926), kada je sa svojom majkom Danicom živela na dvoru svog rođaka kralja Aleksandra Karađorđevića.
  • Na Mileninim karikaturama uglavnom preovlađuju lčnosti sa dvora koje je predstavila na duhovit način u prezentaciji karikaturnih elemenata.
  • Milena je pre svega zabeležila ozbiljan lik i karakter kralja Aleksandra Karađorđevića; kraljicu Mariju je predstavlla sa izvesnom dozom prkosa.
  • Na nekoliko karikatura na duhovit način dočarala je atmosferu čestih zabava i balova koji su se održavali na dvoru posle venčanja kraljevskog para.