Muzej grada Beograda

Muzej grada Beograda osnovan je 1903. godine kao Opštinski muzej, a posle Drugog svetskog rata dobija današnji naziv. Muzejski predmeti sa eksponatima iz praistorije, sa značajnom zbirkom antičke kulture, kao i zbirkom gravira i karata Beograda od 16. do 19. veka, predstavljaju svedočanstvo o dugoj i bogatoj istoriji ovoga grada....

(cc)Никола Цветковић /CC BY-SA 3.0

  • Muzej grada Beograda osnovan je 1903. godine kao Opštinski muzej, a posle Drugog svetskog rata dobija današnji naziv.
  • Muzejski predmeti sa eksponatima iz praistorije, sa značajnom zbirkom antičke kulture, kao i zbirkom gravira i karata Beograda od 16. do 19. veka, predstavljaju svedočanstvo o dugoj i bogatoj istoriji ovoga grada.
  • Zbog nedostatka prostora ne postoji organizovana stalna muzejska postavka, koja je egzistirala od 1945. do 1960, a svoje izložbene aktivnosti Muzej ostvaruje u područnim muzejima.
  • U sastavu Muzeja su postavke kulturno-istorijskog tipa (Konak kneginje LJubice, Zbirka ikona Sekulić), zavičajnog (Zavičajni muzej Zemuna i Muzej Mladenovca), memorijalnog (Muzej Tome Rosandića, Muzej Jovana Cvijića, Muzej Paje Jovanovića, Spomen muzej Ive Andrića, Muzej banjičkog logora), kao i arheološko nalazište Vinča.