Muzej Jugoslavije

Muzej Jugoslavije predstavlja instituciju kulture koja sakuplja, proučava i izlaže različite predmete vezane za istoriju Jugoslavije. U isto vreme, ovo je mesto u kome još uvek žive kult ličnosti i epoha maršala Josipa Broza Tita, doživotnog predsednika SFRJ i jedne od najznačajnijih ličnosti svog vremena. U sastavu muzeja nalaze se...

(cc)tomislav medak/CC BY 2.0

  • Muzej Jugoslavije predstavlja instituciju kulture koja sakuplja, proučava i izlaže različite predmete vezane za istoriju Jugoslavije. U isto vreme, ovo je mesto u kome još uvek žive kult ličnosti i epoha maršala Josipa Broza Tita, doživotnog predsednika SFRJ i jedne od najznačajnijih ličnosti svog vremena.
  • U sastavu muzeja nalaze se objekti Kuća cveća, Stari muzej i Muzej „25. maj“, kao i park površine 3,2 hektara.
  • U Kući cveća danas se može posetiti Brozov grob prekriven masivnom mermernom pločom.
  • Poseban kuriozitet predstavlja Zbirka „štafeta mladosti“, kojima su na posebnim, grandiozno organizovanim manifestacijama, Titu sve do smrti prenošene čestitke sa željama za dug život i dobro zdravlje.