Muzej Nikole Tesle

Muzej Nikole Tesle jedinstvena je institucija u Srbiji i u svetu, koja poseduje najveću zbirku dokumenata o životu i radu srpskog i svetskog velikana nauke. Ovaj Muzej doprinosi širem i jasnijem uvidu o velikom doprinosu nauci i društvu, koji je Nikola Tesla svojim plodonosnim radom podario celom čovečanstvu. Muzej je...

(cc) Nemezis/CC BY-SA 3.0

  • Muzej Nikole Tesle jedinstvena je institucija u Srbiji i u svetu, koja poseduje najveću zbirku dokumenata o životu i radu srpskog i svetskog velikana nauke.
  • Ovaj Muzej doprinosi širem i jasnijem uvidu o velikom doprinosu nauci i društvu, koji je Nikola Tesla svojim plodonosnim radom podario celom čovečanstvu.
  • Muzej je osnovan 1952. godine, a za javnost otvoren 1955. godine. Smešten je u Krunskoj br. 51.
  • Predmeti u Muzeju su raspoređeni u devet zbirki – četiri zbirke tehničke prirode, dve zbirke ličnih Teslinih predmeta i tri umetničke zbirke.
  • Urna sa posmrtnim pepelom Nikole Tesle takođe se čuva u Muzeju.