Narodni muzej Leskovac – Turski period

Krajem 1454. godine, nakon poraza Nikole Skobaljića, Turci su osvojili Dubočicu Tokom perioda turske vladavine u Leskovcu je bio održavan veliki vašar poznatiji kao Leskovački panađur U austrijsko-turskim ratovima 1689–1690. godine Leskovac je bio spaljen i izgubio je svoj pređašnji ekonomski značaj Krajem XVIII veka Leskovac postaje sedište pašaluka i...

  • Krajem 1454. godine, nakon poraza Nikole Skobaljića, Turci su osvojili Dubočicu
  • Tokom perioda turske vladavine u Leskovcu je bio održavan veliki vašar poznatiji kao Leskovački panađur
  • U austrijsko-turskim ratovima 1689–1690. godine Leskovac je bio spaljen i izgubio je svoj pređašnji ekonomski značaj
  • Krajem XVIII veka Leskovac postaje sedište pašaluka i ponovo doživljava uspon
  • Vladavina Turaka u Leskovcu trajala je pune 423 godine, od decembra 1454. godine do decembra 1877. godine

Galerija: