Nikolajevska crkva

Gradnja Crkve Svetog Oca Nikolaja ili Nikolajevske crkve otpočela je 1745. godine, na temeljima stare srpske bogomolje iz 16 veka. Crkva se nalazi u istorijskom jezgru Zemuna, ispod tvrđave Gardoš. Građena je u baroknom stilu i ima tipične odlike baroknih hramova podizanih u Sremu u 18. veku. Unutrašnjost crkve krasi...

(cc)Dekanski/CC BY-SA 4.0

  • Gradnja Crkve Svetog Oca Nikolaja ili Nikolajevske crkve otpočela je 1745. godine, na temeljima stare srpske bogomolje iz 16 veka.
  • Crkva se nalazi u istorijskom jezgru Zemuna, ispod tvrđave Gardoš.
  • Građena je u baroknom stilu i ima tipične odlike baroknih hramova podizanih u Sremu u 18. veku.
  • Unutrašnjost crkve krasi veliki, bogato izrezbaren ikonostas, delo rezbara Aksentija Markovića, koji sadrži ikone jednog od najpoznatijih srpskih slikara iz 18. veka, Dimitrija Bačevića. Ovaj ikonostas smatra se najlepšim baroknim ikonostasom srpske umetnosti toga doba.