Numizmatička zbirka

Imre Fraj (Sombor 1885 – Sombor 1954) bio je somborski sudija, strastveni kolekcionar. Već kao gimnazijalac poseduje značajnu numizmatičku zbirku i nešto arheoloških predmeta 1952. godine Imre Fraj je poklonio Gradskom muzeju Sombor celokupnu svoju zbirku starog novca, oko 12.000 komada

© G.Muzej Sombor

  • Imre Fraj (Sombor 1885 – Sombor 1954) bio je somborski sudija, strastveni kolekcionar. Već kao gimnazijalac poseduje značajnu numizmatičku zbirku i nešto arheoloških predmeta
  • 1952. godine Imre Fraj je poklonio Gradskom muzeju Sombor celokupnu svoju zbirku starog novca, oko 12.000 komada