Originalni notni zapis marša „Na Drinu“

Kompoziciju „Na Drinu“ komponovao je Stanislav Binički početkom Prvog svetskog rata, u čast hrabrosti srpske vojske i pobede u Cerskoj bici. Binički je ovo delo posvetio svom prijatelju, komandantu Gvozdekog puka, Milivoju Stojanoviću – Brki.

  • Kompoziciju „Na Drinu“ komponovao je Stanislav Binički početkom Prvog svetskog rata, u čast hrabrosti srpske vojske i pobede u Cerskoj bici.
  • Binički je ovo delo posvetio svom prijatelju, komandantu Gvozdekog puka, Milivoju Stojanoviću – Brki.

Galerija: