Osnivanje Srpske muzičke škole

Na ovom panou prikazane su fotografije osnivača prve Srpske muzičke škole: Stevana Mokranjca (prvog i doživotnog direktora), Stanislava Biničkog i Cvetka Manojlovića, zatim, zgrada u Beogradu u kojoj je škola, u vreme osnivanja 1899, bila smeštena, kao i Mokranjac sa muškim delom hora Beogradskog pevačkog društva na velikoj turneji po...

  • Na ovom panou prikazane su fotografije osnivača prve Srpske muzičke škole: Stevana Mokranjca (prvog i doživotnog direktora), Stanislava Biničkog i Cvetka Manojlovića, zatim, zgrada u Beogradu u kojoj je škola, u vreme osnivanja 1899, bila smeštena, kao i Mokranjac sa muškim delom hora Beogradskog pevačkog društva na velikoj turneji po muzičkim centrima Nemačke iz 1899. godine
  • Ovde je izložen i program velike zabave održan u oči Nove 1900. godine.

 

Galerija: