Osnivanje Srpskog gudačkog kvarteta

Na Mokranjčevu inicijativu, 1889. godine, započinje rad prvi Srpski gudački kvartet, u kome on svira drugu violinu. Ostali članovi kvarteta bili su: prva violina Ferdinand Melher, viola Stevan Šram i violončelo Josif Svoboda. Fotografija na kojoj su Mokranjac, Melher, Šram i Svoboda je pred vama Na ovom panou izloženi su...

  • Na Mokranjčevu inicijativu, 1889. godine, započinje rad prvi Srpski gudački kvartet, u kome on svira drugu violinu. Ostali članovi kvarteta bili su: prva violina Ferdinand Melher, viola Stevan Šram i violončelo Josif Svoboda. Fotografija na kojoj su Mokranjac, Melher, Šram i Svoboda je pred vama
  • Na ovom panou izloženi su programi Beogradskog pevačkog društva iz 1891. i 1895, kao i Mokranjčevo pismo upućeno članovima hora Beogradskog pevačkog društva, upućeno 1892. godine povodom priprema za gostovanje u Dubrovniku

Galerija: