Otkriće Lepenskog vira

Neposredan povod za sveobuhvatna zažtitna arheološka istraživanja preduzeta na ovom području je izgradnja prve brane na Dunavu (projekat Đerdap I) Lokalitet je registrovan 1960. godine, a sondažna iskopavanja na lokalitetu započeta su u avgustu 1965. godine porukovodstvom čuvenog arheologa Dragoslava Srejovića U toku narednih nekoliko godina kontinuiranih istraživanja ovog lokaliteta,...

© Lepenski vir

  • Neposredan povod za sveobuhvatna zažtitna arheološka istraživanja preduzeta na ovom području je izgradnja prve brane na Dunavu (projekat Đerdap I)
  • Lokalitet je registrovan 1960. godine, a sondažna iskopavanja na lokalitetu započeta su u avgustu 1965. godine porukovodstvom čuvenog arheologa Dragoslava Srejovića
  • U toku narednih nekoliko godina kontinuiranih istraživanja ovog lokaliteta, otkrivena su planski podizana naselja sa ostacima do tada nepoznate i originalne arhitekture