Palata Atina

Palatu Atina je kao stambeno-poslovnu zgradu, po projektu arhitekte Dimitrija T. Leka, podigao je trgovac Đorđe Vučo 1902. godine. Đorđe Vučo je krajem 19. Veka kupio kuću u kojoj je bila manje ugledna kafana „Kod dva tigra“ dvorskog podrumdžije R. Jankovića. U prizemlju zgrade kuvar Antonio de Franko, koga je...

(cc)Bebauautu/CC BY-SA 3.0

  • Palatu Atina je kao stambeno-poslovnu zgradu, po projektu arhitekte Dimitrija T. Leka, podigao je trgovac Đorđe Vučo 1902. godine.
  • Đorđe Vučo je krajem 19. Veka kupio kuću u kojoj je bila manje ugledna kafana „Kod dva tigra“ dvorskog podrumdžije R. Jankovića. U prizemlju zgrade kuvar Antonio de Franko, koga je u Beograd doveo Nikola Pašić i postavio ga za dvorskog kuvara Petra I Karađorđevića, otvorio je restoran „Atina“, pa je zdanje vremenom postalo poznato kao Palata Atina.