Palata penzionog fonda

Palata Penzionog fonda činovnika i služitelja Narodne banke kraljevine Jugoslavije podignuta je 1939. godine prema projektu ruskog arhitekte Grigorija Samojlova. Sa jednim stambenim i više službenih ulaza zgrada izlazi na dva beogradska trga – Terazije i Trg Nikole Pašića. Ova zgrada je među starim Beograđanima bila poznata kao palata „Beograd“...

(cc)Mickey Mystique /CC BY-SA 3.0

  • Palata Penzionog fonda činovnika i služitelja Narodne banke kraljevine Jugoslavije podignuta je 1939. godine prema projektu ruskog arhitekte Grigorija Samojlova. Sa jednim stambenim i više službenih ulaza zgrada izlazi na dva beogradska trga – Terazije i Trg Nikole Pašića.
  • Ova zgrada je među starim Beograđanima bila poznata kao palata „Beograd“ zbog naziva bioskopa koji je nekada funkcionisao u okviru nje, a čiji prostor danas zauzima „Pozorište na Terazijama“.
  • Palata Penzionog fonda smatra se najznačajnijim ostvarenjem arhitekte Samojlova u domenu profane arhitekture i jednim od najznačajnijih primera beogradske arhitekture u godinama pred Drugi svetski rat.