Palata SANU

Palata SANU (Srpska akademija nauka i umetnosti) u Кnez Mihailovoj ulici sagrađena je 1924. godine po projektu arhitekata Andre Stevanovića i Dragutina Đorđevića iz 1912. godine. Predstavlja monumentalnu arhitekturu Beograda i domet domaćeg građevinarstva sa početka 20. veka. Zgrada na četiri nivoa, stilski je oblikovana u eklektičnom duhu sa elementima...

(cc)NMedjedov/CC BY-SA 3.0

  • Palata SANU (Srpska akademija nauka i umetnosti) u Кnez Mihailovoj ulici sagrađena je 1924. godine po projektu arhitekata Andre Stevanovića i Dragutina Đorđevića iz 1912. godine. Predstavlja monumentalnu arhitekturu Beograda i domet domaćeg građevinarstva sa početka 20. veka.
  • Zgrada na četiri nivoa, stilski je oblikovana u eklektičnom duhu sa elementima neobaroka i secesije. U veoma bogatoj fasadnoj dekoraciji korišćeni su različiti motivi, a enterijer objekta odlukuje vredan umetnički sadržaj.
  • SANU je najviša naučna i društvena institucija u Srbiji, koja je kao takva dala najviši doprinos unapređenju naučne misli, okupljajući u svoje redove mnoga istaknuta imena srpske, jugoslovenske i svetske nauke i umetničkog stvaralaštva.